سیمای کشاورزی خراسان رضوی در تولید ملی

کشاورزی و دامپروری در خراسان رضوی * این استان دارای یک‌میلیون هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی آبی و دیم با هشت میلیون تن انواع محصولات است. *خراسان رضوی مقام اول تولید زعفران، دوم پسته، سوم انار و چهارم انگور کشوررا در اختیار دارد. * از ویژگی های این استان، تولید محصولات متنوع نظیر… ادامه خواندن سیمای کشاورزی خراسان رضوی در تولید ملی

سال 99 برای صنعت گردشگری سال بسیار سختی است

سال 99 برای صنعت گردشگری سال بسیار سختی است رئیس کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: تبلیغات و بازاریابی؛ حلقه مفقوده در مسیر جذب گردشگر خارجی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تبلیغات و بازاریابی را می توان گره گشای مسئله جذب گردشگر خارجی دانست. به گزارش روابط… ادامه خواندن سال 99 برای صنعت گردشگری سال بسیار سختی است

تبلیغات و بازاریابی؛ حلقه مفقوده در مسیر جذب گردشگر خارجی

تبلیغات و بازاریابی؛ حلقه مفقوده در مسیر جذب گردشگر خارجی رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی: سال 99 برای صنعت گردشگری سال بسیار سختی است رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سال 99 برای صنعت گردشگری سال بسیار سختی است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن… ادامه خواندن تبلیغات و بازاریابی؛ حلقه مفقوده در مسیر جذب گردشگر خارجی

مدیرکل تعاون خراسان رضوی از شرکت زشک بازدید کرد.

مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی افزایش سطح اشتغال پایداردراستان درگرو مجموعه تمهیدات و سازو کارهای زیربخش های اقتصادی بازرگانی وسرمایه گذاری است

مدیرکل تعاون خراسان رضوی از شرکت زشک بازدید کرد مهندس احمدی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از شرکت زشک بازدید کرد . به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ، در این بازدید ابتدا علی اکبر علیزاده قناد مدیرعامل این مجتمع صنعتی به ارائه گزارشی… ادامه خواندن مدیرکل تعاون خراسان رضوی از شرکت زشک بازدید کرد.