کشاورزی و دامپروری در خراسان رضوی

* این استان دارای یک‌میلیون هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی آبی و دیم با هشت میلیون تن انواع محصولات است.

*خراسان رضوی مقام اول تولید زعفران، دوم پسته، سوم انار و چهارم انگور کشوررا در اختیار دارد.

* از ویژگی های این استان، تولید محصولات متنوع نظیر سیب‌زمینی، پیاز، گیاهان دارویی، زرشک، زیره است.

*خراسان رضوی مقام نخست تولید گوشت قرمز، دوم تولید تخم مرغ، سوم تولید شیر و مقام چهارم گوشت مرغ کشور را دارد.