گروه کارخانجات زُشک با بیش از 40سال سابقه در حوضه تولید مواد غذایی مفتخر به دریافت انواع افتخارات در زمینه های مختلف شده است.

تندیس ها