ارتباط با ما

تلفن :
051-36222666
کد پستی :

پست الکترونیکی :
info@zoshk.ir

آدرس :
ايران – مشهد – کيلومتر 22 جاده قوچان – شرکت حسنانو ( کشت وصنعت زشک خراسان )